Os socialistas de Ribeira solicitan que se repare un peche metálico no Monte dos Castelos

O PSOE de Ribeira, a través do seu concelleiro José Vilas, presentou ao pleno un rogo relacionado co estado no que se atopa a beirarrúa do Monte dos Castelos, en concreto o arame metálico de protección da mesma, á altura do punto quilométrico 2,500 da estrada DP-7306, preto do cambio de rasante.

En palabras dos socialistas, “esta estrutura de protección foi danada durante as operacións de roce que afectan á normal circulación pola beira lindeira, e, tras máis de dous meses dende o incidente, o aramio segue sen visos de reposicións, causando unha imaxe de abandono dos bens públicos”.

No rogo pídese ao Concello que dea conta ante o departamento de obras e servizos das eivas no peche metálico devandito, “para que proceda á reparación da infraestrutura”.