O plan de uso e xestión do Parque Natural de Corrubedo centrou unha xuntanza de traballo no Concello de Ribeira

Este 8 de abril o alcalde de Ribeira Manuel Ruiz mantivo unha xuntanza no salón de plenos do Consistorio de Ribeira cos representantes das comunidades de montes de Olveira, Artes e Carreira e da Asociación de Afectados polo Parque Natural de Corrubedo. O obxectivo foi escoitar as opinións e propostas das ditas entidades ante a apertura do prazo de exposición pública e presentación de alegacións ao Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) do devandito Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

No transcurso do encontro, os convocados transmitiron as súas observacións respecto dalgúns aspectos tales como a conveniencia de adaptar as zonas o máis posíbel ao Plan Xeral de Ordenación Urbana e de concretar o nomenclátor relativo aos usos autorizábeis e usos tradicionais, así como a súa preocupación existente respecto aos límites impostos á circulación de persoas, cans ou vehículos como bicicletas en determinados camiños de acordo co PRUX. Tamén manifestaron a necesidade de incrementar as axudas específicas destinadas ao parque posto que o que está inicialmente previsto parece a priori insuficiente.

Un punto no que concordaron os presentes é que o estado de conservación de determinados elementos emblemáticos como a gran duna non parece mellor agora que en 1992, ano en que se constituíu o parque natural, o que evidencia a necesidade dunha profunda reflexión sobre os seus usos e prohibicións.

O Concello trasladou pola súa parte que está a estudar as alegacións que vai presentar.

Os presentes comprometéronse a manter unha nova reunión dentro de dúas semanas, antes do prazo en que remata a información pública do plan (22 de abril).