No Son, posta a punto dos accesos de Basoñas e do parque infantil e saudábel

Este punto de inflexión entre marzo e abril foi especialmente intenso en Porto do Son no que a obras, proxectos e traballos de acondicionamento de servizos e infraestruturas se refire. Sen dúbida o gran protagonista é o parque infantil e saudábel da parroquia de Basoñas, que o Concello vén de presentar no Facebook nos seus detalles e que destaca pola longa e variada listaxe de xogos e aparellos de exercicio que o compoñen, como tamén pola accesibilidade da que fai gala, acondicionado para o desfrute de persoas con mobilidade reducida.

Ademais do remate do parque en Basoñas, o Concello informou tamén dos traballos desenvolvidos no centro urbano para baldear, desinfectar e limpar os treitos comprendidos entre a rúa Entremurallas e a praza da Fonte de Porto do Son, traballos que se desenvolveron en colaboración co grupo local de Protección Civil.

Amais, o Goberno impulsou as tarefas para acondicionar os accesos á parroquia de Basoñas.

Por outra banda, os operarios do Concello desenvolveron un traballo de reparación e posta en punto nos accesos á Barcia e ao Prado do Monte, incluíndo a eliminación das fochas do pavimento.