Impulso definitivo á senda turístico-fluvial do río Pedrín, en Ribeira

O Concello de Ribeira recuperará ambientalmente o río Pedrín, na contorna de San Roque, e creará unha senda turístico-fluvial ao longo do mesmo. O obxectivo é poñer en valor o dito curso fluvial, seguindo o ronsel dos traballos desenvolvidos no Artes-Sanchanás, que conta cunha ruta que xa é un referente comarcal e estatal en materia de riqueza ambiental, paisaxística e de lecer.

Esta actuación enmárcase na iniciativa EDUSI Máis Riveira Atlántica, que está co-financiada nun 80% polo fondo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020. Execútase na liña de actuación 14 da dita EDUSI denominada Posta en valor do patrimonio cultural, natural e turístico. O orzamento base para realizar o proxecto será de 109.798,28 euros, IVE incluído, cun prazo de execución de seis meses.

O Concello lembra que se ben o arroio Pedrín non é destacábel en termos de caudal, “é importante pola súa localización á beira do centro urbano de Ribeira”, cun percorrido que comeza no monte Castro e discorre logo cara o Parque Periurbano de San Roque, no que se sitúa un antigo lavadoiro que é actualmente un refuxio para varias especies de anfibios. “Desde ese lugar o curso de auga descende ata o centro urbano de Ribeira, por onde vai xa canalizado e soterrado”, explica o Goberno ribeirense, cuxo obxectivo agora é “recuperar a riqueza natural e cultural da conca alta do arroio a través dun proxecto que inclúe non só a recuperación propia do curso fluvial (limpeza do leito e da ribeira), senón tamén a proxección dun percorrido a través da servidume de tránsito do arroio”.

Búscase polo tanto a recuperación da riqueza ambiental da contorna e do propio leito do arroio Pedrín. Para iso vanse efectuar unha serie de actuacións:

• Roza de vexetación accesoria, retirada de vexetación morta (incluídas, de ser caso, as árbores caídas), e eliminación de vexetación exótica e/ou invasora, na zona de dominio público hidráulico e de servidume do arroio Pedrín.

• Detección de puntos de contaminación que poidan afectar o arroio e, de ser caso, medidas para a súa corrección.

• Restauración da vexetación de ribeira autóctona en todo o tramo do río obxecto do proxecto.

• Análise do réxime hidráulico e hidrolóxico do río Pedrín e das zonas inundábeis.

Tocos de madeira para marcar o itinerario

Para “contribuír á posta en valor do arroio, da súa riqueza natural e cultural”, o proxecto inclúe os movementos de terra (desmontes e terrapléns), a súa nivelación e compactado e a colocación de tocos de madeira cada 9 m para marcar o itinerario, na marxe esquerda do arroio Pedrín. “Será un itinerario turístico fluvial que ten en conta a disposición topográfica do terreo en cada parte do curso do río coa fin de adaptar as características da senda aos seus atributos naturais”, engadiu o Concello.

Dous ramais

O itinerario discorre ao longo do río cunha lonxitude de 685 metros. Complétase a senda, cun acceso cara o núcleo de Frións (acceso sur) a través dunha parcela de titularidade municipal, localizada na paraxe de Granxa, cuxo ramal terá unha lonxitude de aproximadamente 200 metros e con outro ramal (acceso norte), duns 135 metros, que conecte coa parte baixa do Parque Periurbano de San Roque.