En Boiro acordo para enervar unha execución hipotecaria


Segundo informa a Plataforma “Stop Desahucios” Barbanza, grazas á intervención da oficina da Valedora do Pobo, a entidade financeira ABANCA e unha familia de Boiro chegaron ao acordo de enervar ou anular a Execución Hipotecaria interposta, perante o xulgado número 2 de Ribeira, por parte da entidade financeira. Agora a familia comprometeuse a poñerse ao día das cotas pendentes, do préstamo hipotecario, nun prazo determinado. Así a familia poderá seguir residindo na vivenda habitual, sen temor algún a que se poida poxar a vivenda unifamiliar.

Por outra banda, unha familia de Ribeira foi beneficiaria da asistencia xurídica gratuíta para poder opoñerse a unha notificación de desafiuzamento por falta de pagamentos de alugueiro. A situación de vulnerabilidade da familia obrigaría á administración autonómica a ter que ofrecerlles unha alternativa habitacional, chegado o momento de ter que abandonar a vivenda arrendada.