Casos COVID en descenso en Boiro

O Concello de Boiro celebrou este 19 de abril unha nova sesión da Comisión de Seguimento da Evolución da COVID-19 que se reúne de xeito semanal para coñecer os datos da incidencia da pandemia no municipio e determinar as medidas e restricións para frear a expansión do virus. A tenor dos datos publicados pola Consellería de Sanidade, na sesión constatouse que o número de casos positivos detectados nos últimos sete días está en descenso, polo que se reduce a incidencia acumulada.

Na xuntanza tamén se fixo saber que o persoal de Servizos Sociais continua coordinando as necesidades derivadas das persoas con positivo, como poden ser a recollida de lixo ou a entrega de alimentos e outros bens de primeira necesidade.

A maiores, informouse de que a Policía Local de Boiro interpuxo nos últimos días 3 denuncias por incumprir as restricións decretadas polas autoridades sanitarias para o control da situación epidemiolóxica. Unha delas por non respectar o peche perimetral, e dúas polo uso indebido de máscara.