A Cámara galega reclama unha baixada ao 4% do IVE dos produtos pesqueiros


O Parlamento galego pide á Comisión Europea medidas de protección do marraxo que non supoñan un prexuízo económico á frota.

O Parlamento galego demandou por unanimidade, instar á Xunta a que se dirixa ao Goberno central para reclamar unha baixada do IVE ao superreducido do 4% –actualmente está no 10%– dos produtos pesqueiros.

Esta proposta do BNG na comisión de Pesca, apoiada polo resto dos grupos, apunta a que os peixes e mariscos son un produtos de primeira necesidade e o seu consumo é fundamental para manter a saúde da cidadanía.

María do Carme González Iglesias (BNG) lamentou que esta medida foi trasladada por diferentes entidades ao Goberno, pero non foi tida en conta. Así, remarca que é “necesario actuar” #ante a tendencia á baixa de vendas de peixes desde 2008, que se agravou coa pandemia.

Subliña que diferentes países da UE baixaron este imposto, entre os que destaca o recente anuncio en Alemaña de reducir ao 5% o IVE para produtos pesqueiros.

Igualmente, expuxo que os 500 millóns que Facenda deixaría de ingresar por esta baixada, veríanse compensados pola redución do gasto para o tratamento de enfermidades por mala alimentación.

Nesta comisión tamén saíu adiante un acordo por unanimidade, a proposta do PPdeG, polo que se pide á Comisión Europea medidas de protección do marraxo que non supoñan un quebranto económico para a frota.

No debate, o deputado popular Alberto Pazos lembrou a aprobación hai unhas semanas dunha proposición non de lei no Parlamento dunha iniciativa que demandaba unha solución urxente ao bloqueo á venda de capturas de marraxo.

“Desgraciadamente, o Goberno de España non fixo nada desde entón por liquidar os problemas que as súas decisións están a causar na frota palangreira galega, porque o bloqueo da venda de 90 toneladas de marraxo dentudo é unha decisión exclusiva do Goberno de Pedro Sánchez, a pesar de tratarse de capturas autorizadas polo Ministerio e cumprir o TAC autorizado internacionalmente”, apunta.