SumaRibeira solicita que se fagan públicos os nomes das empresas beneficiadas polas axudas PEL-Reactiva

A agrupación SumaRibeira vén de emitir un comunicado a respecto da concesión das axudas para a reactivación económico-social do concello abeiradas ao programa PEL-Reactiva da Deputación e os Concellos. Segundo sinala a plataforma que coordina Xurxo Ferrón, na publicación das axudas só figura un número de referencia para cada contribución concedida, o que dificulta e impide o coñecemento público real das achegas de cartos públicos dispensadas ás empresas beneficiadas do plan.

“En SumaRibeira consideran que “a coherencia cunha praxe política transparente fai necesario que a publicación destas axudas facilite a información das cantidades outorgadas a cada unha das firmas”, explica a agrupación no seu comunicado.

SumaRibeira tamén opina que a lexislación relacionada coa Protección de Datos (o argumento que se emprega para que as administracións non publique os nomes das beneficiarias) “non resulta un argumento convincente”, polo que “procedemos a preguntar se a lexislación impedía a publicación de acordo coa nosa demanda”. A agrupación di que foi informada de que a transparencia con respecto á identidade das firmas destinatarias das axudas “axústase efectivamente á legalidade”.

Polo exposto SumaRibeira dirixiuse ao alcalde e equipo de Goberno de Ribeira para que sexan tomadas as medidas oportunas “para proceder á publicación identificábel, coas correspondentes achegas económicas, das beneficiadas e beneficiados polas axudas PE-Reactiva”.