O PBBI pide mellorar a accesibilidade ao Peirao Fenicio de Aguiño dende a rúa Punta da Barca

O Grupo Municipal Partido Barbanza Independiente (PBBI) de Ribeira vén de presentar ao pleno unha moción relativa á contorna da Covasa e a necesidade de seguir avanzando na mellora da mobilidade e a accesibilidade nesta zona de Aguiño, de gran importancia ambiental e histórica (ao remate do camiño atópanse os restos do Peirao Fenicio).

O PBBI, a través do seu portavoz Vicente Mariño de Bricio, fai saber que os propietarios das leiras situadas a ambas marxes do camiño de parte da rúa Punta da Barca e chega ao peirao milenario presentaron o 21 de xullo de 2005 no Concello de Ribeira un escrito para comunicar que todos autorizaban a cesión da parte necesaria dos seus terreos “coa finalidade de que se procedese a ensanchar o devandito camiño duns 300 metros de lonxitude, así como que se realizase o arranxo do mesmo, facendo unha rúa para transitar por ela e poder acceder a todas as parcelas”. A cesión baseábase no seu convencemento de que se trata dunha actuación moi beneficiosa para toda a contorna, tanto para acceder ao peirao como para facelo ás praias.

O PBBI lembra que o Concello levou a cabo daquela a ampliación do ancho do devandito camiño, que pasou de 2 a 8 metros, e encargouse de marcar os novos deslindes en cada leira, “quedando perfectamente delimitadas”, aplicando tamén unha capa de saburra (zahorra) para a rodaxe no viario.

O grupo recorda tamén un rogo concreto da veciñanza en relación con estas actuacións: que o Consistorio se comprometera por escrito á reconstrución das leiras amuralladas que foran demolidas para dar forma ao novo deslinde, “para que deste xeito se puidera facer efectiva a cesión do terreo que previamente autorizaron”.

O PBBI fai saber que “despois de transcorrer 16 anos desde a presentación do citado escrito, só se fixo efectiva a cesión nun das marxes, mentres que no outro, concretamente no tramo inicial que se atopa asfaltado, e que é onde se sitúan as parcelas amuralladas, aínda non se fixo efectiva a cesión”.

A plataforma que coordina Vicente Mariño recoñece ter recibido comunicacións dos propietarios das leiras para solicitar que o Concello de Ribeira proceda a asfaltar este camiño e tamén o que conclúe no peirao fenicio (a continuación da rúa do Porto Fenicio). O PBBI di que a veciñanza considera “que se trata dunha actuación necesaria pois hai casas habitadas no treito final do camiño que aínda é de terra, como sucede no caso da rúa da Barca”. Asemade, os propietarios sosteñen que o proxecto suporía proporcionar “un valor engadido ao enclave turístico e paisaxístico que supón o peirao fenicio da Covasa”.

Por todo o devandito, na moción inclúense estas peticións:

· Instar ao Concello de Ribeira a pavimentar con asfalto, ou outro material consistente, todo o ancho de oito metros do camiño duns 300 metros de lonxitude que hai na denominada rúa da Barca, que chega até o Peirao Fenicio, así como no treito final duns 100 metros da rúa do Porto Fenicio que actualmente é de saburra.

· Instar ao Concello de Ribeira a que desenvolva un plan especial de actuación para a posta en valor da contorna paisaxística do histórico muelle da Covasa.