Licitado o pavimentado dun camiño en Sego, Artes

O Concello de Ribeira licitou os traballos para pavimentar un camiño no lugar de Sego, na parroquia de Artes. A vía en cuestión está cuberta na actualidade con aglomerado asfáltico en rexistra un estado bastante deteriorado, con fochas e disgregacións.

O Concello explica que “para afianzar a seguridade viaria elaborouse un proxecto que prevé a extensión dunha capa de aglomerado asfáltico en quente de seis centímetros de espesor, previo acondicionamento da superficie e a dotación dunha base de saburra artificial”.

Ademais, serán pavimentados os sobreanchos.

A obra ten un importe de licitación de 30.719, IVE incluído. O investimento forma parte do Plan Complementario ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019.

As empresas interesadas dispoñen de ata o 5 de abril á medianoite para presentar as súas ofertas. Débeno facer a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).