Licitada a renovación do abastecemento na estrada de acceso a Carreira

O Concello de Ribeira licitou o proxecto para renovar a liña de abastecemento na estrada DP-7305, no treito da parroquia de Carreira situado entre a rotonda do Vilar e a rúa Cabaceira.

Con esta obra preténdese “dar solución á escaseza de presión e ás roturas que con certa frecuencia se producen na rede desta zona, formada por unha tubaxe de 200 milímetros de diámetro feita en fibrocemento”, explicou o Concello.

Un quilómetro de tubaxes

A tal efecto, o conduto será substituído por dúas novas liñas de PVC de 200 milímetros de diámetro, cada unha das cales conta con 510 metros de lonxitude. Ademais, serán renovadas as 11 acometidas domiciliarias.

O orzamento de licitación ascende a 133.614 euros, IVE incluído, estando o investimento enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2020. O prazo de execución son tres meses.

As empresas interesadas dispoñen ata o 5 de abril para presentar as súas ofertas. Débeno facer a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).