En Ribeira, proposta de adxudicación do Auditorio por 3,9 millóns e un prazo de execución de 15 meses

O Concello de Ribeira informou de que entre os puntos a debater do pleno deste luns figura a adxudicación da execución do proxecto do novo Auditorio Municipal de Ribeira e o seu entorno, unha actuación que, conforme á proposta da mesa de contratación, ten como oferta clasificada en primeiro lugar (de entre as seis presentadas) a efectuada pola UTE formada por Xestión Ambiental de Contratas, S.L., e Prace Servicios y Obras, S.A. O Concello engade que de acordo coa proposta, o prezo total do contrato ascende a 3.977.964,69 euros, IVE incluído, nun prazo de execución de quince meses.

A intervención enmárcase na EDUSI Máis Ribeira Atlántica, co-financiada polo fondo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020. Adscríbese ao obxectivo temático 9 do POCS 2014-2020 Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social e execútase na liña de actuación 16 da EDUSI.

O Goberno local recorda que baixo o título Choiva, pedra e cristal, o proxecto que se vai executar foi redactado polos arquitectos Antonio Pons Cañellas, Anna Gorrochategui Matas e Bernat Pons Vidal, gañadores co concurso de ideas lanzado ao efecto. “O novo Auditorio deseñouse co fin de ser un centro xerador de actividade propia de Ribeira, e cunhas dimensións que o sitúan dentro dos Auditorios de gran formato de Galicia”, engade o Concello.

Catro ámbitos de actuación

Respecto das características principais, o Executivo ribeirense fai saber que o proxecto de Auditorio ofrece 4 ámbitos de actuación escénica: a Sala Principal, a Sala Polivalente, a Aula de Ensaios e o Vestíbulo. Está composto de dous andares sobre rasante, un andar semisoto e un soto. A composición en planta nace da condición de edificio público, xerando espazos de relación xenerosos e á vez polivalentes. O edificio preséntase como dous grandes volumes que se relacionan a través dun gran baleiro, o vestíbulo. O proxecto optimizou ao máximo a distribución para reducir no posíbel os espazos residuais. Os elementos de comunicación vertical sitúanse estratexicamente de maneira que o vestíbulo principal serve de distribuidor para os tres volumes: Sala Principal, Sala Polivalente e Sala de ensaios. O soportal da entrada dimensionouse de maneira que sirva como prolongación do edificio ao espazo exterior:

a) Vestíbulo: O vestíbulo concíbese como un espazo bifuncional; de transición e de repouso. A súa organización interna sinxela facilita a comprensión dos accesos á Sala Principal do Auditorio, a Sala Polivalente e a Aula de Ensaio, permitindo unha circulación sinxela, tamén para as persoas con discapacidade física. A inclusión dunha gran escalinata/bancada converte o hall nun espazo máis de representación escenográfica, espazo plurifuncional. Ofrece a posibilidade de organizar eventos de espectáculos non convencionais. A zona de recepción ten unha gran barra de atención que foi deseñada pensando na posibilidade de incorporar o servizo de bar ou de gardarropía.

b) Sala Principal do Auditorio: O deseño desta Sala Principal conta con accesos a dous niveis distintos, en total ten 4 portas; dous a nivel de planta semisoto e dúas en planta baixa, a pé de rúa. Todos os accesos están dotados de dobre porta para garantir a correcta insonorización da sala e son accesíbeis a todos os públicos. As aperturas sitúanse de tal maneira que non molestan nin distraen o público e o seu repartición facilitan o movemento dos espectadores no momento de entrada e saída da función. O anfiteatro ten unha pendente continua onde se sitúan as butacas de maneira lineal, paralelas ao escenario. Esta configuración garante a máxima visibilidade de todos os espectadores desde todos os puntos do anfiteatro. Aforo: 464 persoas.

c) Sala Polivalente: A Sala Polivalente está situada no andar primeiro. É o corpo elevado por piares que xera o espazo de soportal de entrada. A súa imaxe está en consonancia cos principios de deseño da sala principal. O acceso do público realizarase desde o vestíbulo principal do edificio a través de dous núcleos de escaleiras abertas sobre as bancadas. A sala ten dobre acceso lateral que responde a unha clara xerarquía, unha entrada principal e unha secundaria. O Concello de Ribeira lembra que as portas de acceso estarán nunha posición que non distraia ao público nin aos actores. A posición exenta desta peza polivalente garante a posibilidade de ser utilizada de maneira independente. Ademais facilita a correcta separación sonora das dúas salas de concertos. Aforo: 120 butacas.

d) Aula de Ensaios: A aula de ensaios ou usos múltiples atópase en planta semisoto e o seu acceso prodúcese desde o vestíbulo principal. A súa distribución e o feito de ter dous accesos permite o seu subdivisión en dúas salas de ensaio de menor cabida. As súas dimensións e proporcións espaciais permiten o ensaio de espectáculos de danza, música ou teatro. Esta sala esta conectada cunha galería de servizo por baixo da laxa inclinada do anfiteatro que permite a conexión entre as instalacións e o escenario. Esta circulación técnica comunicará os diversos espazos e evitará cruzar espazos públicos. Os músicos poderán desprazarse en todo momento desde a sala de ensaios ao escenario e camerinos de maneira fácil e rápida.