En Rianxo resolución definitiva das axudas a 81 empresas cun valor total de 141.000 euros

O Concello de Rianxo emitiu a resolución definitiva das axudas, por un valor total de 141.000 euros, que recibirán 81 autónomos e pequenas empresas do municipio. Estas subvencións encádranse dentro do programa PEL-Reactiva da Deputación da Coruña, que pretende impulsar a recuperación e o emprego nos municipios con menos de 50.000 habitantes.

Deste xeito, as persoas e entidades beneficiarias recibirán contías que oscilan entre os 1.500, 2.000, 2.500 e 3.000 euros. O obxectivo básico desta medida é sufragar os seus gastos máis inmediatos ante as restricións e consecuencias da pandemia que en moitos casos obrigaron ao cese da súa actividade.

As empresas e autónomos e autónomas ás que se lle concederon as axudas terán de prazo ata o 31 de marzo do 2021 para xustificar os gastos que se han financiar. Entre estes está a compra de material antiséptico ou desinfectante; os arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións; a adaptación de locais ás medidas de protección fronte á covid-19; seguros de responsabilidade civil ou de accidentes e subministración de auga, gas, combustibles e electricidade.

Desde o goberno local destacaron a importancia deste tipo de axudas para promover a reactivación do tecido empresarial de Rianxo logo do enorme esforzo que supuxo para moitos negocios ter que suspender a súa actividade por mor da situación sanitaria.

Entre as razóns para non concedelas a algunhas solicitudes estaría a existencia de débedas coas administracións e/ou non poder acreditar a redución de ingresos.