Convocada a 2ª edición das Bandeiras Verdes para recoñecer as boas prácticas dos concellos. O Son e Moaña son os únicos que ata agora a teñen

Director do IET coa bandeira verde.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda convoca por segundo ano consecutivo a concesión do distintivo
Bandeira Verde de Galicia, co fin de recoñecer o esforzo e a implicación dos concellos galegos, e dos seus veciños, na protección dos elementos máis representativos da Comunidade galega: a paisaxe e patrimonio natural.
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a Orde pola que se convocan as bases para a concesión do distintivo Bandeira Verde de Galicia para o ano 2021, co obxectivo -tal e como defendeu o director deste ente, Francisco Barea- de premiar a aqueles concellos que destaquen polas súas boas prácticas ambientais de conservación e protección da paisaxe.
Engadiu que outra das vantaxes do outorgamento deste distintivo é que constituirá un mérito aos efectos da obtención de subvencións en materia de patrimonio natural.
Á segunda convocatoria, a de 2021, poden optar todos os concellos de Galicia que desenvolveran actividades relacionadas coa ordenación territorial, a protección do medio ambiente, o cambio climático, a eficiencia enerxética, a xestión responsable dos residuos, así como accións de sensibilización e comunicación para concienciar aos veciños da
importancia de actuar e avanzar nestes eidos.
En definitiva, trátase de distinguir aos concellos máis dinámicos neste eido, desenvolvendo boas prácticas para o coidado da súa contorna, o respecto á paisaxe, a redución das súas emisións de CO2, o fomento da correcta xestión do lixo, a adopción de medidas para garantir a integridade e limpeza de espazos de interese, a posta en valor de monumentos naturais, ou a redución do consumo enerxético.
Galicia dispón dunha rica e extensa diversidade paisaxística e un distintivo como a Bandeira Verde fortalece a imaxe das vilas e pobos de Galicia; polo que o director do IET recoñeceu que a Bandeira Verde é un recoñecemento que ten por obxectivo apuntalar a Galicia verde, poñen en valor o esforzo dos concellos que implanten boas prácticas e fomenten o compromiso dos seus veciños coa protección da paisaxe a do medio ambiente.

Asemade, esta distinción pretende ser unha correa de transmisión entre o traballo que fan as administracións locais e a implicación da cidadanía no coidado e na protección da contorna natural e paisaxística, amosando o seu compromiso no coidado dos elementos máis representativos.
Os concellos interesados en solicitar a concesión deste distintivo, que na actualidade só ostentan os concellos de Porto do Son e Moaña, poderán presentar a súa candidatura, só por medios electrónicos, dende o 27 de marzo ata o 30 de xuño.