SumaRibeira achega ao Concello un paquete de propostas para mellorar a accesibilidade e os servizos nos Areeiros

O grupo cidadán SumaRibeira, a través do concelleiro Xurxo Ferrón, emitiu un comunicado no que solicita ao Concello a posta en marcha de medidas para mellorar a rede viaria e os servizos de Castiñeiras nas contornas do Castro e Arereiros, poñendo o foco na seguridade e na accesibilidade, entre outros asuntos. Entre as medidas achegadas atópase unha solicitude para arranxar os desprendementos de terra que se producen dende unha finca situada á altura da zona recreativa do Castro (na estrada xeral, entre as vivendas números 186 e 184). Estes desprendementos, sinala a agrupación, “están a reducir o ancho dunha beirarrúa que xa destaca, de por si, por ser demasiado estreita”.

SumaRibeira tamén pide que se arranxen os problemas de accesibilidade (moi próximos á zona de desprendementos) que se derivan da existencia dun muro que impide o libre paso dos peóns que transiten pola beira, obrigando aos viandantes a baixar á estrada e pisar o asfalto para salvar “o incomprensíbel atranco, que xa hai bastantes anos se lle permitiu poñer á última empresa que durante pouco tempo exerceu a súa actividade na zona que hoxe ocupa a área recreativa”.

Outro dos puntos que segundo a agrupación necesitan actuacións urxentes atópase na zona da área recreativa do Castro, onde “non resulta comprensíbel como o alumeado que leva moitos meses instalado aínda segue sen funcionar”.

Na mesma contorna, SumaRibeira solicita que se protexa dalgún xeito os contedores que ocupan a beiravía dos temporais do suroeste, que rematan en moitas ocasións por envorcalos, “situación que temos observado nos situados ao lado da vivenda número 190 de Castiñeiras-Areeiros, a pouca distancia na beira de enfronte, xunto á parada do autobús, e nos que están no mesmo lado da estrada a uns trescentos metros cara a Aguiño”.

Asemade, reclaman a instalación na zona recreativa do Castro dun parque biosaudábel e unha mellora no firme da estrada principal que evite a acumulación de auga sobre o pavimento, o que xera riscos para os condutores pero tamén para os peóns e para as vivendas próximas.