O PSOE de Ribeira pide que se solucionen os problemas de canalización do tellado do Consistorio

O grupo socialista de Ribeira, a través do seu concelleiro José Manuel Suárez-Puerta, presentou unha pregunta para ser tratada en pleno relativa ao estado no que se atopa a cuberta da Casa do Concello. Segundo fai saber, “o tellado do edificio e as instalacións adicadas á evacuación da auga da choiva da mesma presentan na actualidade un estado de abandono evidente”.

Tamén engade que “esta falta de mantemento orixina o medre de todo tipo de herbas, coas baixantes deterioradas ou sen funcionalidade por estar entupidas pola vexetación procedente da cuberta”.

Os socialistas informan que estas deficiencias agudízanse na entrada da rampla habilitada para o acceso a persoas con mobilidade reducida, que nos días de choiva reciben sobre elas a auga que non é canalizada debidamente antes de poder acceder ás instalacións municipais.

Tendo en conta todo o exposto, o grupo pide ao equipo de Goberno do Concello que emende as “evidentes deficiencias que presente o Consistorio”.