Comezan as obras para equipar con beiras e rede de auga a rúa Luís Pimentel de Aguiño

O Concello de Ribeira informou este luns do inicio dos traballos para dotar de beirarrúas e auga potábel a rúa Luís Pimentel en Aguiño.

En concreto, esta actuación persegue a construción de beiras para peóns en ambas marxes da vía e a renovación da rede de auga.

Con tal fin efectuaranse as seguintes accións:

• Auga: substituiranse as tubaxes existentes por outras de polietileno de alta densidade de 75 milímetros (con longos de 253 e 258 metros), realizándose as acometidas ás vivendas.

• Beirarrúas: serán de formigón pulido de 12 centímetros de espesor, cunhas lonxitudes tamén de 253 e 258 metros.

As obras están sendo realizadas pola empresa Excavaciones Nima, S.L. e teñen un prazo de execución de cinco meses,

O proxecto supón un investimento de 64.776 euros, enmarcado dentro do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019.