Adxudicado de xeito provisional o remate do Centro Social de Carreira

O Concello de Ribeira aprobou a clasificación-urbanización provisional das obras para o remate do Centro Social Multiusos de Carreira e a súa urbanización exterior. A empresa que obtivo a mellor puntuación entre as sete ofertantes resultou Digalle Construcciones S.A.

Segundo se estipula no proxecto técnico elaborado polo estudio 2C Arquitectos, o que se pretende con esta obra é “proceder ao remate das instalacións, revestimentos interiores e exteriores e carpintería interior”, así como “a urbanización do entorno mediante a demolición de parte dos muros e escaleira existentes para a construción dunha nova escaleira que comunicará os dous niveis do espazo público”.

A infraestrutura, de 268 metros cadrados útiles de superficie, vai estar formada por dous volumes unidos, un dos cales consistirá nun local diáfano capaz de aloxar diferentes actividades da comunidade e o outro dará cabida a unha cafetería e aos servizos comúns.

A intervención comporta un investimento de 260.082 euros, IVE incluído.

O prazo de execución ascende a oito meses.