Os parques e praias do Son serán cen por cen accesíbeis

A vila de Porto do Son quere ser un espazo urbano máis humanizado e máis accesíbel, libre de atrancos para usuarios de cadeiras de rodas e, en xeral, para persoas con diversidades funcionais. Para este obxectivo, que se deixa notar especialmente na reforma da fachada marítima, arestora en desenvolvemento, o Concello está a contar coa colaboración da confederación galega COGAMI, entidade presidida polo sonense Anxo Queiruga.

Este traballo conxunto destinado a ceibar a vila de atrancos á mobilidade está a día de hoxe na súa terceira fase, un treito do camiño que inclúe (entre outras cousas) a posta a punto dos accesos a parques infantís e biosaudábeis, a espazos de lecer e, tamén, ás praias do concello.

A través desta colaboración, o Concello tira proveito da ampla bagaxe de COGAMI en materia de accesibilidade (que conta cun servizo personalizado de asesoramento), unha experiencia que se prevé deixe fonda pegada na reforma do porto sonense, onde unha das prioridades é garantir o libre movemento de todos os colectivos dende o centro urbano propiamente dito até o borde portuario, dúas contornas que estarán conectadas cunha plataforma única de prioridade peonil (a proliferación de elementos humanizados e a necesidade de establecer as mellores conexións posíbeis motivou o interese do Concello por contar coa supervisión de COGAMI).