O servizo de recadación de Rianxo trasládase ás antigas dependencias da Policía Local

O Concello de Rianxo informou os días pasados de que o servizo de recadación municipal vén de efectuar o traslado cara as antigas dependencias da Policía Local, nos baixos da Consistorio. A mudanza do servizo, en palabras do Goberno local, fai que tanto o equipo de traballadoras e traballadores municipais como a propia cidadanía gañe “en accesibilidade e proximidade ao resto dos servizos do Concello”.

Os traballos de traslado ás novas dependencias e o acondicionamento das mesmas foron tarefas de natureza sinxela que puideron ser acometidas polo persoal de obras e de servizos.

O Concello, con todo, lamentou que o cambio de localización coincidise na mesma data en que finaba un traballador de baixa, que non tivo ocasión de ver completados os traballos de mellora do servizo.