En Porto do Son até 94 autónomos e microempresas beneficiaranse das axudas do PEL Reactiva

O Concello do Porto do Son vén de publicar a resolución das axudas que aportará PEL Reactiva no termo municipal. A través do financiamento destas axudas da Deputación Provincial da Coruña, 94 autónomos e microempresas beneficiaranse dun total de 187.000 euros.
Os apoios están dirixidos a autónomos e microempresas, sexa cal sexa a súa forma xurídica. Deste xeito, cada un dos beneficiados poderán dispor de subvencións que van dende os 1.500 ata os 3.000 euros, para facer fronte ós danos ocasionados pola COVID-19. Dos 187.00 euros procedentes da Deputación e do Concello, 172.500 están destinados ás axudas mencionadas anteriormente.


Os autónomos e empresas beneficiadas poden, con este importe, comprar material antiséptico, produtos hixiénicos e de limpeza; sufragar gastos de arrendamento e canon, como maquinaria, vehículos, locais ou instalacións; gastos de reparación e conservación ou adaptación de locais ás medidas de protección fronte á COVID-19; primas de seguros ou subministracións.
As solicitudes para beneficiarse das axudas do PEL Reactiva superaron as 100, das cales 94 foron aceptadas. No caso dos solicitantes denegados, existe a posibilidade de presentar reclamacións nun prazo de 10 días hábiles a contar dende o seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia