O Concello de Ribeira achega axudas para favorecer a conciliación

O Concello de Ribeira vén de convocar unha liña de axudas municipais dirixidas a familias de escolares que, ante “a necesidade de conciliar a vida familiar e laboral”, empreguen os servizos de monitorado previo á apertura de aulas en centros públicos e concertados de Infantil e Primaria do municipio para o curso académico 2020-2021.

Son beneficiarias destas subvencións as unidades familiares de convivencia empadroadas no concello que reúnan estas condicións:

• Que os alumnos para os que se solicitan estean matriculadas ou teñan reserva de matrícula en centros públicos ou concertados, en segunda etapa de Infantil ou Primaria.

• Que o horario laboral de ambos proxenitores (ou, en caso de familias monoparentais, do proxenitor ou proxenitora) sexa incompatíbel co horario do menor escolarizado.

A axuda municipal será do 50% do prezo mensual do servizo ata un máximo de 50 euros mensuais por alumno. O Concello consignou un crédito de 10.000 euros para esta fin. O prazo de presentación de solicitudes comeza este 10 de decembro e fica aberto ao longo de todo o curso.

Os solicitantes das axudas presentarán as súas solicitudes a través do Rexistro xeral municipal ou por calquera dos medios previstos no Art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP).