A Federación Galega de Loita entrega ao Club Kempo Pobra un punto hixiénico

O alcalde, Xosé Lois Piñeiro, e Pablo Pintos, en representación da Federación Galega de Loita e D.A., Manuel Pérez e Maikon Lapa, por parte do Club Kempo Pobra na presentación da campaña

A Federación Galega de Loita e D.A entregou ao Club Kempo Pobra un punto hixiénico para colocar nas súas instalacións situadas na rúa do Doutor Lamas e Andrés, como parte da campaña Deporte Federado, Deporte Seguro.

A iniciativa promovida pola Federación Galega de Loita e D.A consiste na dotación de puntos hixiénicos que recollen as medidas de seguridade establecidas no protocolo FISICOVID DXT-GALEGO, e que deste xeito proporciona ó Club Kempo Pobra a distinción de “Club Saudable”.

Esta campaña implica a supervisión e asesoramento por parte da mencionada federación ao Club Kempo Pobra. As normas establecidas son moi similares ó protocolo do resto de deportes, antes, durante e despois das clases de Kempo. Antes de acudir á clase débese deixar o calzado fóra da área de adestramento, de presentar síntomas acudir ao medico, desinfección do material deportivo… Durante as clases, manter a distancia de seguridade, evitar tocar obxectos… Ao finalizar as clases, deberase lavar as mans con xel hidroalcohólico, non facer uso dos vestiarios, etc. Por suposto a máscara será obrigatoria, antes, durante e despois da actividade. Ademais, a Federación Galega de Loita e D.A está na busca de bonecos, coñecidos como dummies, para as actividades de loita sen contacto.