A comisión que dirimirá o futuro do Pazo de Goiáns celebra a súa primeira sesión en xaneiro

A primeira Comisión de Avaliación e Planificación sobre o futuro do Pazo de Goiáns, en Boiro, celebrarase no mes de xaneiro, sendo o seu obxectivo facer estudos sobre os distintos aspectos da histórica construción e a súa contorna, de gran importancia ambiental e paisaxística. Segundo informou o Concello, a estará formada por persoas representativas de diversos ámbitos, como son o xurídico, o arquitectónico, o medioambiental, o cultural e histórico, asociacionismo, turístico, económico e empresarial.

O Concello engadiu que as persoas que van formar parte da comisión foron xa convocadas para o día 15 de xaneiro, que servirá para presentar ás persoas que a conforman e facer unha exposición da necesidade de crear esta comisión. As e os integrantes do equipo de traballo, mediante a documentación que lles foi enviada, farán unha valoración dos distintos ámbitos para planificar os futuros usos do inmóbel “tendo en conta as especificacións que recolle o convenio asinado entre o Concello e o Ministerio de Cultura para a adquisición do mesmo”.

O comité tamén está integrado por membros da Asociación Boirense de Empresarios, a Asociación Cultural Barbantia e a Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa. Abrirase tamén un proceso de participación cidadá para que a veciñanza poida aportar as súas ideas sobre os posíbeis usos da construción. “O Pazo de Goiáns é de todos e todas, polo que queremos coñecer as contribucións da cidadanía en canto ao uso do inmóbel”, afirma o alcalde, José Ramón Romero.