O Concello de Ribeira publica un bando coas pautas anti-COVID para as visitas aos camposantos

01 Novembro 2020

Ao fío da festividade de Todos os Santos deste primeiro de novembro e do Día de Defuntos (2 de novembro), que coinciden no tempo co recruar da crise sanitaria nos nosos concellos, o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, compartiu un bando no que comunica á cidadanía a preocupante situación na que nos atopamos e lémbralles ás veciñas e veciños as principais medidas a aplicar para incrementar a seguridade nestes festexos, principalmente focalizados nos camposantos.

No bando, nun plano máis específico, lémbrase que “ante a posibilidade de que se dea unha elevada agrupación de persoas dentro dos cemiterios por un curto período de tempo, moitas delas vulnerábeis, a Comisión de Seguimento da Evolución do COVID-19 do Concello de Ribeira estableceu na súa reunión do 26 de outubro unha serie de medidas destinadas a previr a propagación da pandemia”.

Tales medidas foron adoptadas de acordo co recollido no Protocolo aprobado o pasado 23 de outubro pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, así como co Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o Estado de Alarma.

Estas son as iniciativas adoptadas para acompañar a festividade dupla desta fin de semana:

1. O horario de apertura ao público dos cemiterios municipais de Ribeira e Palmeira durante os días 31 de outubro e 1 e 2 de novembro será de 8.00 a 22.30 horas.

2. Para que os/as floristas poidan desempeñar o seu labor nos cemiterios de Palmeira e Ribeira, permitirase o acceso destes/as profesionais nas noites previas aos días indicados (madrugadas de venres a sábado, de sábado a domingo, e de domingo a luns).

3. Persoal do GAEM e voluntarios de Protección Civil encargaranse de controlar os aforos e de evitar aglomeracións, especialmente nas zonas de entrada.

Ademais, no bando lémbrase a necesidade de respectar as seguintes normas de obrigado cumprimento en todos os cemiterios de Galicia, de acordo co Protocolo de 23 de outubro da Dirección Xeral de Saúde Pública:

1. A circulación de persoas polo interior dos recintos estará organizada establecendo circuítos diferenciados de entrada e saída dos mesmos.

2. Establécese un máximo de 4 persoas por grupo de visitas do mesmo grupo familiar/convivintes.

3. A duración das visitas deberá ser o máis breve posíbel e en ningún caso deberá ser superior a 30 minutos.

4. Evitarase o contacto físico, mantendo a distancia de seguridade interpersoal de alomenos 1,5 metros.

5. O emprego da máscara será obrigatorio.

6. Deberá haber dispensadores de solución/xel hidroalcólico a disposición dos traballadores e visitantes.

7. Hai que desinfectar as mans antes de tocar billas e garrafas.

Por último, a Policía Local de Ribeira velará polo cumprimento en todos os cemiterios destas e doutras medidas concibidas para combater a pandemia.

Outros artigos

Ribeira pon en valor o traballo das mulleres no mar

O Concello de Ribeira conmemorou o Día Internacional da Muller no Sector Marítimo rendendo unha homenaxe a tres mulleres extraordinarias que dedicaron as súas vidas a unha profesión fundamental para a nosa comunidade: o marisqueo. O concelleiro de Mar, Fernando...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión