O Concello de Rianxo e SOGAMA distribuirán entre a poboación local medio cento de composteiros

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), vai desenvolver unha campaña de compostaxe caseira que consiste en entregar un recipiente para a recollida de compost a aquelas persoas interesadas. Para poder participar, os únicos requisitos son, por unha banda, residir no termo municipal, e pola outra, dispor dun espazo co chan de terra (patio, xardín, horta, etc).

O procedemento para solicitar o composteiro é o seguinte: primeiro cubrir unha instancia xenérica na que se pida participar na campaña de compostaxe doméstica, e segundo, recibir un dos cincuenta recipientes que recibiu o Concello para distribuír. O Goberno local explica que a adxudicación farase tendo en conta a orde de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral municipal. “Con esta campaña pretendemos reducir o volume de residuos orgánicos que botamos ao lixo e crear unhas plusvalías ambientais coa xeración de compost para o seu emprego en mellorar os chans das nosas hortas e xardíns”, explican dende o Consistorio, engadindo que as persoas que necesiten de máis datos sobre a iniciativa, poden chamar ao teléfono 667 185 579 (Kike).