En Aguiño adxudicadas as obras de beirarrúas e renovación de auga da rúa Luis Pimentel

Rúa Luis Pimentel Aguiño(Ribeira)

O Concello de Ribeira informa da adxudicación provisional da actuación consistente na dotación de beirarrúas e auga potable á rúa Luis Pimentel en
Aguiño.
A empresa que obtivo a mellor clasificación entre as 36 ofertas presentadas resultou ser Excavaciones Nima, S.L., conforme a unha proposta de 64.776 euros. A obra ten un prazo de execución de cinco meses, a actuación persegue a construción de beirarrúas en ambas marxes da vía e a renovación da rede de auga potable. Con tal fin efectuaranse as seguintes accións:
 Auga: substituiranse as tubaxes existentes por outras de polietileno de alta densidade de 75 milímetros (con longos de 253 e 258 metros), realizándose as acometidas ás vivendas.
 Beirarrúas: serán de formigón pulido de 12 centímetros de espesor, cunhas lonxitudes tamén de 253 e 258 metros.
O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.