A policía local de Rianxo denuncia a 10 conductores

Entre os días 26 e 31 de outubro de 2020 a Policía Local de Rianzo participou en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico e coordinación coa Garda Civil de Tráfico de Galicia nunha campaña de inspección e
control de furgonetas encadrada dentro do Plan de Seguridade
Viaria do ano 2020. Froito da tarefa inspectora controláronse un
total de 54 furgonetas verificándose tanto a normativa en materia
viaria como en materia de sanidade debido ás condicións
establecidas como consecuencia da pandemia COVID19.
Efectuáronse un total de 10 denuncias administrativas en materia
de tráfico chegando a detectarse a 2 condutores sen permiso
vixente (1 deles por perda total de puntos sendo investigado
xudicialmente e posto a disposición do Xulgado de Garda de
Padrón, ó cal cónstanlle 16 detencións anteriores) e inmobilizado
un dos vehículos controlados que carecía de seguro obrigatorio e
inspección técnica en vigor ata a subsanación de ditas
deficiencias.
Asemade 2 condutores foron denunciados por dar positivo na
proba de detección de drogas mentres conducían.

Control policia local de Rianxo

Nun dos controis procedeuse tamén á identificación dunha persoa
que se atopaba reclamada por distintos xulgados procedéndose á
súa detención e posta a disposición dos órganos xudiciais
reclamantes. Ó detido cónstanlle 29 detencións anteriores.
Asemade instruíronse 3 denuncias administrativas por infraccións
relacionadas co control da pandemia (1 delas por non facer uso
ou facer un uso incorrecto da mascarilla e 2 por reunións
excedéndose do máximo establecido -ambas por celebracións no
interior de domicilios particulares-), que se suman ás 36
denuncias anteriores en materia sanitaria.
Tamén se procedeu a propor para sanción a 2 posuidores de
animais por infraccións á normativa na materia.
Dende a Policía Local facemos un chamamento á cidadanía para
extremar as medidas preventivas de control da pandemia
responsabilidade individual de tod@s para frear os contaxios e
reducir a súa expansión.