Ribeira retomará o luns a comisión de seguimento da COVID-19

O Concello de Ribeira vai retomar este luns 26 de outubro a celebración da Comisión Municipal de Seguimento da Evolución do Covid-19.
No transcurso da mesma abordaranse asuntos tales como o dispositivo nos cemiterios municipais ante o próximo Día de Defuntos, posibles restricións en actividades culturais e deportivas, plan de desinfeccións e calesquera outras medidas que se estimen adecuadas en aras de combater os efectos da pandemia. A última reunión da comisión tivo lugar o 19 de xuño.