Ribeira compra a “Casa Gran Sol” para a futura Biblioteca Municipal

“Casa Gran Sol” futura Biblioteca Municipal de Ribeira

A xunta de goberno local de Ribeira aprobou na súa sesión desta mañá a compra do inmoble coñecido como ‘Casa Gran Sol’ coa fin de rehabilitalo e transformalo na futura Biblioteca Pública Municipal de Ribeira.
Situada na rúa de Galicia moi preto do mercado municipal, trátase dunha construción de carácter tradicional de muros de mampostería e forzados de madeira, cuberta a dúas augas e tella cerámica sobre entramado estrutural de madeira. Cunha antigüidade superior aos oitenta anos, o edificio sostén un interese arquitectónico considerable, sobre todo a súa fachada principal.
Para financiar a adquisición deste inmoble, o Concello procedeu no pasado novembro de 2019 á sinatura dun convenio co Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia para o acceso ao Fondo de colaboración para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. A rúbrica do acordosupuxo a disposición a favor do Concello de 244.943,68 euros (o importe da compra aprobada hoxe) a repoñer nun prazo de oito anos a razón de 30.617,96 euros anuais.
Rehabilitación
A intención é rehabilitar o inmoble conservando a fachada principal e
reformando a planta baixa e a planta alta coa fin de acadar unha nova distribución interior que, sobre unha superficie construída de 750 metros cadrados, permita albergar a biblioteca propiamente dita, así como salas de estudo, sala de informática e una espazo amplo de usos múltiples que posibilite a celebración de actividades culturais e de dinamización da lectura.
Unha primeira memoria valorada redactada por técnicos municipais estima o valor das obras en arredor de 750.000 euros.

“Casa Gran Sol” para a futura Biblioteca Municipal de Ribeira