O PSOE de Ribeira pide arranxar o embaldosado da rúa Romero Ortíz

O grupo socialista de Ribeira, a través do seu concelleiro-portavoz José Manuel Vilas, presentará no pleno da Corporación un rogo para avanzar no acondicionamento dunha das rúas máis deterioradas e que presenta máis problemas de seguridade de todo o núcleo urbano da cidade: a rúa Romero Ortíz. No rogo o PSdG-PSOE local pon o foco na altura dos números 60-62, onde se atopa un treito de beirarrúas que presenta graves deficiencias, concretamente no seu embaldosado, que presenta irregularidades que poden causar tropezóns e caídas entre a veciñanza, co agravante de que nos barrios do Pombal e do Queiro reside un número importante de persoas maiores.

“As baldosas que conforman a beira estanse levantando”, informan os socialistas, engadindo que esta circunstancia “pode provocar importantes lesións de diversa índole, algunhas de gravidade”. En virtude de todo o devandito, o grupo solicita que “por parte de quen corresponda”, se dea orde para “efectuar a reparación de ditas baldosas da beirarrúa, co fin de solucionar os problemas de golpes e lesións que están causando”.