En Ribeira os grupos municipais solicitan o incremento dos efectivos da comisaría

26 Outubro 2020
Comisaría Policía Nacional de Ribeira

Os Grupos Municipais PP, PBBI, PSOE e SumaRibeira nun comunicado manifestaron a necesidade de que se aumente o cadro de persoal da Comisaría Local de Ribeira, demanda compartida polos sindicatos representativos do Corpo Nacional de Policía SUP, JUPOL, UFP e ASP.
Así, a Comisaría Ribeira ten dende varios anos un déficit de persoal moi
grande debido a que a citada plantilla ten un catálogo de postos de
traballo de 67 funcionarios, dos cales 14 están sen cubrir (un 21%), ao que
hai que engadir que dous funcionarios están en situación de baixa de
longa duración.
Todas as plantillas de Galicia rexistran un importante déficit de persoal,
pero a Comisaría de Ribeira afronta unha situación atípica ao ter que
soportar unha gran carga de traballo, cun elevado número de incidencias
(3.710/ano) e máis persoas detidas que Marín, Monforte e Viveiro xuntas:
261 no caso da Comisaría ribeirense en 2018 contra 220 entre as tres
últimas. Observando a estatística oficial, pódese apreciar que, pese a que
a Comisaría de Ribeira ten con diferenza un volume moito máis elevado de
delitos (roubos con forza, roubos con violencia, etc.), estas tres comisarías
locais triplican practicamente os 67 funcionarios asignados a Ribeira a
sumar entre elas un total de 184 axentes.
Proximamente, a localidade de Ribeira terá unha nova Comisaría de Policía
Nacional que se está a construír na zona do Touro cos orzamentos do
Estado. A nova sede contará cunha serie de servizos básicos que, coa
plantilla actual, non van poder ser cubertos xa que non se dispón de
persoal para o posto de seguridade nin para calabozos, o que obrigaría a
mermar por conseguinte o servizo de seguridade cidade.
Isto sería algo incomprensible xa que o volume de traballo en Ribeira é
similar a outras plantillas como a de Vilagarcía de Arousa, tendo esta
localidade un catálogo de postos de traballo de 80 policías para unha

poboación de 37.500 habitantes, polos 67 policías (un 17% menos) para os
27.000 habitantes do noso municipio, estando as dúas na ría de Arousa,
actualmente unha das entradas de substancias estupefacientes.
Ademais, a citada Comisaría ten en catálogo 8 policías do Persoal
Operativo de Investigación (Policía Xudicial), os cales realizan funcións de
investigación, tramitación, detención, auxilio xudicial a tribunais e fiscalías,
investigación de delitos tecnolóxicos e todo o relativo á Lei 4/2000 (Lei de
Estranxeiría). Dos 8 postos contemplados no catálogo, unicamente 4 están
cubertos.
Na Comisaría de Ribeira está así mesmo un Grupo de Policía Científica, con
2 postos de Especialista en Policía Científica, un número insuficiente para
o volume de traballo que este grupo está cubrindo durante 24 horas os
365 días do ano.
Por outra parte, dende fai un tempo se observa un incremento de persoas
drogodependentes e varios puntos de venta de substancias
estupefacientes, o que faría conveniente contar cun Grupo especializado
no menudeo de Droga.
Por todo o exposto, esta Corporación solicita que o catálogo de postos de
traballo da Comisaría de Ribeira se eleve a 80 postos ante as dificultades
de cubrir uns servizos mínimos para a localidade ribeirense e os seus
cidadáns, así como a creación dun Grupo de 4 funcionarios con dedicación
exclusiva para o menudeo de drogas.
Déase traslado deste acordo á Dirección Nacional da Policía do Ministerio
do Interior, á Delegación do Goberno en Galicia e á Xefatura Superior de
Policía de Galicia.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“La profesionalidad del Gobernador”. José Castro López

“La profesionalidad del Gobernador”. José Castro López

El Gobernador del Banco de España finalizó el mandato y Pablo Hernández de Cos sedespidió con la elegancia de un caballero y con la profesionalidad del eminenteeconomista después de seis años al frente de una institución clave para la economía y elsistema financiero...