En Ribeira a Asociación Ambar celebrou a segunda formación docente enmarcada no proxecto EduDiversa

Asociación Ambar a segunda formación docente enmarcada no proxecto EduDiversa

Este sábado 3 de outubro celebrouse no Centro de Recursos da Asociación Ambar de Ribeira a segunda xornada formativa do proxecto de educación inclusiva EduDiversa “TDAH na aula: Motivando e creando. Orientacións pedagóxicas”. Este proxecto está cofinaciado pola Obra Social La Caixa e é totalmente gratuíto para as persoa participantes.
A formación sobre “TDAH na aula: Motivando e creando. Orientacións pedagóxicas” foi impartida por Paula Pérez Gullón, pedagoga, experta en intervención social, directora de “Positivando Gabinete Educativo”, impulsora de “Pedagoxía posistiva” e coordinadora de formación da Asociación TDAH Salnés. A ela asistiron un total de 15 persoas. Prevese que se convocarán 4 formacións máis antes de que remate o ano, unha delas o vindeiro 31 de outubro.
Sobre EduDiversa
EduDiversa é un programa que nace para reforzar os apoios á diversidade na educación ordinaria da comarca da Barbanza.
Xurde a raíz do informe do Comité sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade da ONU, sobre a situación educativa en España, onde se identifica que “no sistema educativo español non existe un recoñecemento xeralizado do modelo de dereitos humanos da diversidade e hai unha falta de acceso á educación inclusiva e de calidade”.
Dende Ambar levamos a cabo enquisas durante a fase de investigación para ver as necesidades de apoio en atención á diversidade na comarca. De aí, xurdiron as liñas estratéxicas e as necesidades en formación e asesoramento para equipar ó profesorado de máis recursos para traballar en prol da inclusión efectiva.
Máis información en:
• https://asociacionambar.org/edudiversa/
• educacioninclusiva@asociacionambar.org
• 981 874 480