As axudas escolares do Son pódense solicitar até o 2 de novembro

21 Outubro 2020

O Concello de Porto do Son vai manter aberto até o 2 de novembro o prazo para as axudas escolares destinadas á adquisición de material e transporte, convocadas a través da área de Benestar Social. Pódense solicitar a través do teléfono 981 867 414 ou ben mediante a folla de inscrición habilitada na web do Concello.

As axudas, omo dixemos, van destinadas a cubrir material escolar (compra de libros de texto e material do alumnado matriculado en Educación Infantil) e custes de transporte (custes de desprazamento en transporte público colectivo do alumnado matriculado en ESO ou en FP que non se impartan no concello e universitarios).

Estes son os requirimentos esixidos para percibir os estudantes as axudas:

· Estar empadroado/a e residindo no termo municipal de Porto do Son.

· Con carácter xeral, estar matriculados/as para cursar estudos en centros de ensino oficiais no curso 2020-2021.

· Non superar o nivel de renda: 600€ /mes.

· Non percibir ningunha outra axuda para o mesmo fin.

· Non ter pendente de xustificación, unha vez rematado o prazo, outras axudas ou subvencións outorgadas polo Concello de Porto do Son.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión