Presentadas 28 ofertas para achegar beiras e canalización a Cubeliños, en Ribeira

Un total de 28 ofertas foron presentadas a unha nova actuación do Concello de Ribeira consistente en dotar con beirarrúas e canalización de augas pluviais unha zona do barrio de Cubeliños, en Santa Uxía. Cun orzamento de 77.275, IVE incluído, e un prazo de execución de catro meses, o obxectivo do proxecto é “mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria na zona en cuestión mediante a construción dunha beirarrúa de 2 metros de ancho e 330 metros de longo que permita circular aos peóns de forma segura”.

Ademais, será instalada unha rede de pluviais formada por 255 metros de tubo de PVC con 315 milímetros de diámetro, 8 pozos de rexistro e 11 arquetas. O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.