Ribeira convoca os procesos selectivos para formar unha bolsa de socorristas e unha brigada contra incendios

Tal e como sae publicado hoxe no Boletín Oficial da Provincia de hoxe, o Concello de Ribeira pon en marcha dous procesos selectivos para a formación, por unha parte, dunha bolsa de emprego de persoal para a prestación do servizo de salvamento e socorrismo acuático nas praias do
municipio e, por outra, para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais formada por un xefe de brigada, tres peóns e un peón condutor.
Os interesados en presentar as súas solicitudes dispoñen en ambos casos dun prazo de 10 días naturais contados a partir de mañá. As solicitudes faranse mediante instancia no Rexistro Xeral do Concello.
Bases dos concursos:
 Socorristas:
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/12/2020_0000
003499.html

 Brigada:
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/12/2020_0000
003482.html