Licitado o proxecto para dotar á rúa Luís Pimentel de Aguiño con beirarrúas e auga potábel

O Concello de Ribeira informou este primeiro de xuño da licitación dos traballos de arranxo e acondicionamento da rúa Luís Pimentel de Aguiño, onde se habilitarán beirarrúas e máis auga potábel. O orzamento é de 84.192 euros, IVE incluído e o prazo de execución de cinco meses. Para a cuestión da auga potábel, substituiranse as tubaxes existentes por outras de polietileno de alta densidade de 75 milímetros (con longos de 253 e 258 metros), realizándose as acometidas ás vivendas.

No que respecta ás beiras para os viandantes, serán de formigón pulido de 12 centímetros de espesor, cunhas lonxitudes tamén de 253 e 258 metros.

Os interesados dispoñen ata o 3 de xuño ás 00.00 horas para formular as súas ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia. O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.