En Aguiño 36 obras presentadas para de dotación de beirarrúas e renovación de traída na rúa Luís Pimentel

O Concello de Ribeira informa de que rematado o prazo de presentación de ofertas resultaron ser 36 o número de ofertas para a actuación consistente na dotación de beirarrúas e auga potable á rúa Luis Pimentel en Aguiño.
Cun orzamento de 84.192 euros, IVE incluído, e un prazo de execución de cinco meses, a actuación persegue a construción de beirarrúas en ambas marxes da vía e a renovación da rede de auga potable. Con tal fin efectuaranse as seguintes accións:
 Auga: substituiranse as tubaxes existentes por outras de polietileno de alta densidade de 75 milímetros (con longos de 253 e 258 metros), realizándose as acometidas ás vivendas.
 Beirarrúas: serán de formigón pulido de 12 centímetros de espesor, cunhas lonxitudes tamén de 253 e 258 metros.
O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.

Rúa Luís Pimentel Aguiño. cedida