As ARI da nosa comarca xa poden solicitar fondos para avanzar en rehabilitación

O Goberno galego deu a coñecer este 30 de xuño a contía que vai adicar ás áreas de rehabilitación integral declaradas en 41 concellos do noso territorio, entre as que se inclúen as contornas históricas de Noia e Rianxo (Rianxo, Rianxiño e Fincheira). Serán 2,5 millóns de euros para a rehabilitación de vivendas e edificios de vivendas, urbanización e reurbanización.

O Diario Oficial de Galicia publicou a resolución pola que se procede a abrir o prazo para que os concellos con ARI soliciten a participación no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018–2021. O prazo para que os ditos concellos soliciten a súa participación no reparto de fondos en 2020 será dun mes.

O importe máximo da axuda por vivenda será da seguinte contía:

– 12.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación para actuacións de mellora da eficiencia enerxética e sustentación en vivendas, con redución da demanda enerxética.

– 8.000 euros para actuacións de conservación, da mellora na seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.

– 30.000 euros por cada vivenda construída en substitución de outra previamente demolida.

– 2.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación e/ou por cada vivenda construída para as actuacións de mellora da calidade e sostibilidade do medio urbano.

– 4.000 euros anuais, por unidade de convivencia a realoxar, durante o tempo que duren as obras e ata un máximo de 3 anos, para as actuacións de realoxo temporal.

Esta convocatoria non inclúe as áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago nin a das Illas Atlánticas ou a da Ribeira Sacra, xestionadas directamente polo IGVS e non polos concellos. A convocatoria de axudas para as ARI dos Camiños de Santiago e das Illas Atlánticas publicouse o pasado 26 de febreiro e as da ARI da Ribeira Sacra realizarase nos próximos días. En total, as tres ARI supramunicipais xestionadas polo IGVS disporán dun total de 1.730.000 euros nas convocatoria de 2020.