Ampliado o prazo para solicitar as concesións portuarias anteriores a 2014

Portos de Galicia vén de aprobar a prórroga do prazo administrativo de dous anos para solicitar a ampliación da vixencia das concesións portuarias anteriores ao Real Decreto Lei 8/2014, do 4 de xullo, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia. Este prazo quedara en suspenso o 14 de marzo como consecuencia da declaración do estado de alarma pola crise sanitaria provocada pola covid-19.
Toda vez que o pasado 1 de xuño o Congreso dos Deputados aprobou a derrogación da suspensión de prazos administrativos e ao no supor excepción este caso, desde dita data Portos de Galicia ten reaberto o prazo mencionado, que rematará finalmente o vindeiro 1 de setembro deste ano.
Ata esta data os concesionarios interesados en exercer a opción de prórroga ou ampliación do prazo de concesión poderán solicitalo ao ente dependente da Consellería do Mar seguindo a información e documentación que teñen ao seu dispor na páxina web de Portos de Galicia.
Esta medida pretende garantir unha maior estabilidade económica para os concesionarios que operan nos portos de titularidade autonómica para facilitar maior seguridade de cara o investimento nestas instalacións.