Pleno extraordinario Ribeira

28 Maio 2020

Segue o Pleno extraordinario de Ribeira que se celebra este xoves 28.

Pleno Extraordinario Concello de Ribeira 28 de maio 2020

ORDE DO DÍA PARTE

I.-ADOPCIÓN DE ACORDOS 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DO PLENO ORDINARIO DE 27 DE FEBREIRO DE 2020. 2.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DO PLENO EXTRAORDINARIO DE 9 DE MARZO DE 2020 (sorteo mesas electorais eleccións autonómicas) 3.-APROBACIÓN DO LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NON FINANCEIRO NOS ORZAMENTOS INICIAIS 2020. 4.-APROBACIÓN INICIAL PARA ORZAMENTO XERAL EXERCIZO ECONÓMICO 2020. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN. 5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ ADICIONAL 2/2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. 6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ ADICIONAL 1/2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA PARA O FINACIAMENTO DE GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DO COVID-19 7.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, PROXECTO NOVO AUDITORIO MUNICIPAL E O SEU ENTORNO. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN. 8.-APROBACIÓN EXPEDIENTE LICITACIÓN A TRAVÉS DE PROCEDEMENTO ABERTO CONTRATO DE OBRAS NOVO AUDITORIO MUNICIPAL E O SEU ENTORNO. ADOPCIÓN DOS ACORDOS QUE PROCEDAN. 9.-RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA APROBACIÓN EMENDAS PROXECTOS + 2020: – Instalación de rede de saneamento con Pozo de Bombeo no Lugar de Agrelo. -Pavimentación da Praza da Amarella. -Renovación de Servizos e Pavimentación en Rúa das Américas (Aguiño). -Instalación de rede de saneamento con Pozo de Bombeo no lugar de Canabeiro (Oleiros). -Renovación do alumeado público na rúa de Lugo e rúa Rosalía de Castro.” -Renovación do alumeado público na rúa de Lugo e rúa Rosalía de Castro”.(2) -Renovación do alumeado público na rúa de Galicia. -Renovación do alumeado público na rúa de Galicia.(2) -Instalación de rede de saneamento e abastecemento no lugar de Sampedro (Palmeira) 10.-Aprobación plan estratéxico de subvencións para 2020. 11.-Aprobación inicial crédito extraordinario 1/2020. 12.-Dar conta da liquidación do orzamento de 2019 e do informe de intervención do cumprimento do principio de estabilidade. 13.-DAR CONTA DO INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE XULLO CORRESPONDENTE AO CUARTO TRIMESTRE DE 2019. 14.-DAR CONTA DO INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES A QUE SE REFIRE O REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE XULLO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020. 15.-DAR CONTA AO PLENO DO PLAN DE CONTROL FINANCEIRO PARA O EXERCIZO 2020. 16.-DAR CONTA DECRETOS ALCALDIA COVID-19.

Outros artigos

O Concello de Ribeira celebra o Día da Bici este domingo 2 de xuño

O concelleiro de Deportes de Ribeira, Xabier Vidal, presentou este luns os detalles da celebración local do Día da Bici, programada para este 2 de xuño. Fíxoo na compaña de xunto a Javier e Moncho Sampedro e lembrando que o obxectivo é fomentar o uso do vehículo...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Los ministros del Gobierno no se entienden”. Arturo Maneiro

“Los ministros del Gobierno no se entienden”. Arturo Maneiro

En los últimos días, el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar está pasando por su peor momento de desacuerdos y discrepancias legislativas que no parece que vayan a tener fin en el corto plazo. Es más, parecer un mal progresista y progresivo.La falta de acuerdos en...

“Un poeta llamado Sémper”. Xosé Antonio Perozo

“Un poeta llamado Sémper”. Xosé Antonio Perozo

El mimetismo positivo del correligionario con el líder es un fenómeno en desaparición. Puede ser debido a dos circunstancias. Una, la falta de carisma de la mayoría de los dirigentes políticos de nuestros días. Dos, la proliferación y diversificación de sus presencias...