Licitada a renovación de servizos e pavimentado en Outeiro, Carreira

27 Maio 2020

O Concello de Ribeira licitou unha nova actuación de arranxo viario no lugar de Outeiro, na parroquia de Carreira, onde se procederá a renovar os servizos e ao pavimentado. Segundo informou o Concello, os servizos municipais de recollida de augas e pluviais no devandito núcleo son antigos e rexistran avarías frecuentes, mentres que o pavimento de formigón existente atópase en mal estado e dificulta o tránsito peonil e rodado.

Coa fin de emendar estas eivas, o persoal do Concello redactou un proxecto técnico dirixido á pavimentación e á renovación de servizos de pluviais e saneamento. Para isto demoleranse os pavimentos existentes na área de actuación e executaranse as seguintes accións:

• Instalacións de pluviais: disporase polo centro da rúa un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e construiranse arquetas, sumidoiros e pozos de rexistro de formigón prefabricado, ademais de proceder á acometida de pluviais das vivendas existentes.

• Instalación de saneamento: disporase polo centro da rúa un colector de PVC liso de 315 milímetros e construiranse pozos de rexistro.

Polo que respecta á pavimentacións, vaise empregar formigón de 15 centímetros de espesor, intercalado con lastras (adoquíns) de formigón recto de dimensións de 20x15x8 centímetros.

O prezo de licitación ascende a 89.015 euros, IVE incluído.

O investimento forma parte do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019. O prazo de execución son tres meses.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“A vivenda” – José Manuel Pena

“A vivenda” – José Manuel Pena

É un ben de mercado para o negocio particular ou un dereito básico, fundamental e humano, como pode ser a educación, a sanidade, a prestación por desemprego ou a xubilación? A vivenda, en Galicia e no resto de España, continúa sendo un negocio e un ben de...