Delimitados os usos do porto de Ribeira

A Xunta aprobou a delimitación de usos portuarios de Ribeira, que quere definir as actividades previstas para cada unha das áreas e os espazos do peirao e do dique.

Portos afirma que isto permitirá unha utilización máis racional dos espazos, dado que se valoran as distintas alternativas de desenvolvemento para futuras actividades.

No texto figuran seis usos básicos: náutico-deportivo, pesqueiro, mixto, comercial, actividades complementarias e infraestruturas básicas. O documento foi sometido a información pública no 2018 e solicitáronse os informes a todos os organismos implicados, entre eles o Concello de Ribeira.

Desde o Consistoriorio queren coñecer os detalles do documento para comprobar se se axusta ás expectativas feitas e se da resposta a petición ribeirense de que a zona do Malecón pase a ser do Concello, xa que nela non hai actividade vinculada ao porto.