Adxudicación provisional das obras de reforma da Casa da Xuventude de Ribeira

O goberno municipal de Ribeira procedeu no día de hoxe a adxudicar provisionalmente as obras para a reforma do interior e o acondicionamento da envolvent térmica da Casa da Xuventude.
Así, entre as 19 ofertas presentadas, a que obtivo unha mellor clasificación resultou ser Marqués de Marancán, S.L.. Comporta un investimento de 251.680 euros, IVE incluído, que se suman ao 1.367.000 euros aos que se deu luz verde a pasada semana coa fin de desbloquear a obra pública no municipio a través da reactivación de 17 actuacións.
Situado no cruce entre a avenida da Constitución e a rúa do Estatuto e cunha superficie construída de 743 metros cadrados distribuídos en tres plantas, o edificio rexistraba unha serie de eivas que era preciso subsanar e con tal motivo encargouse a elaboración dun proxecto técnico.
O documento inclúe a mellora das terrazas a través unha nova solución de illamento e impermeabilización, acabada en gres; mentres que para as fachadas adoptouse un sistema tipo SATE. Ademais, todas as fiestras serán substituídas por outra de aluminio.
En canto ao interior do edificio, cambiaranse as portas de paso, afectadas pola humidade, sanearanse as caras interiores (intradós) das fachadas e efectuaranse reparacións nas instalacións de electricidade e fontanería que o precisen. O prazo de execución ascende a 8 meses.

Casa da Xuventude de Ribeira