364 familias ribeirenses reciben atención social do Concello, Cáritas e Ice Renovación

Un total de 364 familias do familias do municipio ribeirense están a recibir algún tipo de atención social a estas alturas do estado de alarma, segundo foi comunicado hoxe no transcurso da Comisión de Seguimento da Evolución do COVID-19. Desas 364 familias, 167 son atendidas
directamente a través do Departamento de Servizos Sociais, mentres que 115 reciben cobertura dende Cáritas Parroquial e 82 dende ICE Renovación, dúas entidades que traballan en coordinación co Concello.
Cómpre lembrar a este respecto que xa nos primeiros días de confinamento o Concello autorizou un gasto mínimo paraemerxencia social de 100.000 euros, ampliable se fose necesario, dos cales 10.000 foron destinados con carácter inmediato a produtos para os bancos de alimentos das dúas citadas organizacións benéficas: bancos que se foron engrosando con novas doazóns tanto públicas como privadas.
Por outra parte, na Comisión deixouse constancia de que, de acordo co solicitado polo Concello de Ribeira o 5 de maio, a Delegación de Goberno en Galicia vén de confirmar que en núcleos de poboación inferiores aos 5.000 habitantes non rexe a adopción de franxas horarias de saída, ó cal é aplicable a todas as parroquias do noso municipio agás a de Santa Uxía.

Cáritas Ribeira