4ª entrega: OS MUSEOS NON PARAN: Os oficios tradicionais

Na sociedade tradicional galega, os oficios desempeñaron un papel destacado. Os diferentes artesáns fabricaban os útiles e os obxectos necesarios para a vida doméstica e o traballo; zoqueiros, carpinteiros, cesteiros, ferreiros, o afiador… forman parte da historia das vilas e cidades .

A exposición permanente da segunda planta do museo municipal de Ribeira acolle máis de 200 bonecas coa súa vestimenta tradicional representando diferentes escenas. Foron doadas por Magdalena Bringas que ocupou durante moito tempo a presidencia da asociación de Amas de Casa de Ribeira, e foron feitas co traballo e esforzo conxunto de moitas mulleres que formaron parte da agrupación. Estas figuras recrean o traxe tradicional galego en base á miniatura a través de diferentes escenografías tradicionais da esfera social como son os oficios (carpintería, mariñeiros), as procesións e romaxes, as festas e as escenas no eido vilego e rural. A continuación, no video, amósase unha escea mariñeira. Nos pobos e nas aldeas das rías, a praia e o peirao eran o centro da vida laboral e comunitaria. Alí se traballaba e se vivía. Os tempos viñan marcados pola presenza das diferentes especies, sendo a sardiña a máis agardada. No tempo da sacada, homes, mulleres, e nenos, traballaban arreo para gañarse o sustento.