Rianxo deixa sen efecto o regulamento da ORA e aplica a restrición da mobilidade por estrada

Debido á situación sanitaria crítica que estamos a vivir, derivada da tentativa xeral de conter o avance do coronavirus, os concellos da comarca están a achegar puntualmente novos datos sobre as iniciativas a tomar e sobre as pautas que as veciñas e veciños deben seguir para colaborar do mellor xeito posíbel coa contención da pandemia. A Policía Local de Rianxo publicou este 16 de marzo un novo bando informativo no que se informa á cidadanía de todo o relacionado coa mobilidade por estrada Unha das medidas a tomar polo Goberno local é deixar sen efecto o regulamento do estacionamento nas zonas ORA do municipio.

Tamén se pon o foco que a permanencia en espazos públicos e a circulación limitarase aos seguintes casos concretos:

· Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade.

· Asistencia a centros sanitarios.

· Desprazamento ao lugar de traballo.

· Retorno ao lugar de residencia habitual.

· Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas vulnerábeis.

· Desprazamento a entidades financeiras.

· Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

· Calquera outra actividade de análoga natureza debidamente xustificada.

Complementando a publicación do bando, a Policía Local recórdalle á veciñanza “a obriga de respectar as limitacións existentes de circulación e permanencia en espazos públicos”. Os incumprimentos, sinala o corpo policial rianxeiro, “poden ser sancionados de forma administrativa e penal”.