Licitado o remate e urbanización exterior do Centro Social Multiusos de Carreira

Unha nova actuación no concello de Ribeira focalizarase no remate e urbanización exterior do Centro Social Multiusos de Carreira. De acordo co proxecto técnico elaborado polo estudio 2C Arquitectos, o que se pretende con esta obra é proceder ao remate das instalacións, revestimentos interiores e exteriores e carpintería interior, así como a urbanización do entorno mediante a demolición de parte dos muros e escaleira existentes para a construción dunha nova escaleira que comunicará os dous niveis do espazo público.

Neste senso, a infraestrutura, de 268 metros cadrados útiles de superficie, estará formada por dous volumes unidos, un dos cales consistirá nun local diáfano capaz de aloxar diferentes actividades da comunidade e o outro dará cabida a unha cafetería e aos servizos comúns.

O importe desta actuación ascende a 295.580 euros, IVE incluído, e o prazo de execución establécese en oito meses. As empresas interesadas dispoñen ata o 1 de abril por medio do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).