Efectuarase a mellora do firme nos camiños de Olveira de Arriba e Carolo

O Concello de Ribeira vén de comunicar que mellorará o firme dos camiños de Olveira de Arriba e Carolo ao amparo dunha subvención da Xunta outorgada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER). De feito, hoxe mesmo os servizos técnicos do municipio encargáronse de tramitar a súa obtención.

Esta dobre actuación ten un orzamento total de 43.038 euros e o seu prazo de execución ascende a un mes. A axuda asignada ao municipio ribeirense por parte de AGADER pode alcanzar ata un máximo de 32.087 euros, dependendo a cifra final das baixas que se dean no proceso de licitación.

No que respecta ao camiño de Olveira de Arriba, desde o Concello manifestan que rexistra un firme de rodadura en zahorra con sobreanchos en ambos lados formados por terra e cubertos de vexetación herbácea. Situado na parroquia de Olveira e con 445 metros de lonxitude, conforme ao proxecto elaborado preténdese desbrozar e limpar toda esa vexetación que cubre os sobreanchos, nivelar o camiño e abrir cunetas, aplicar por zonas unha capa de zahorra artificial para acabar de regular o firme da vía e estender unha capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor, incluíndo o compactado e o rego de adherencia.

En canto ao camiño de Carolo, trasladan que rexistra un firme de aglomerado asfáltico actualmente en mal estado, con sobreanchos a ambos lados cubertos igualmente de vexetación asfáltica. Situado na parroquia de Palmeira e con 500 metros de longo, procederase a desbrozar e limpar a devandita vexetación e estender unha capa de aglomerado en quente de cinco centímetros de espesor nun labor que comprende o seu compactado e o rego de adherencia.

A liña de axudas en que se enmarca esta subvención é a resolución de 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.