Oito ofertas para pavimentar dous camiños en Oleiros, Ribeira

O proxecto para pavimentar os camiños de Sancortes e do Cemiterio de Oleiros, na parroquia ribeirense de Oleiros, veñen de recibir un total de oito ofertas. Así o deu a coñecer este luns 10 de febreiro o Concello de Ribeira, engadindo que os dous vieiros que serán obxecto de traballo teñen un firme de aglomerado asfáltico “bastante deteriorado nalgúns tramos”, polo que se considerou a conveniencia de executar esta obra coa fin de mellorar os seus firmes cunha nova pavimentación.

Así, no que se refire ao camiño de Sancortes, aplicarase unha capa de mestura bituminosa en quente de 5 centímetros na calzada (980 metros cadrados), previa limpeza das marxes, acondicionamento da superficie e extensión de xabre (zahorra) artificial nos sobre-anchos.

Polo que respecta ao camiño do cemiterio, a mestura de bituminosa en quente a aplicar é de seis centímetros de espesor nunha superficie de 2.147 metros cadrados. Ao igual que no outro vieiro, con antelación limparanse as marxes, adecuarase a superficie e botarase xabre artificial nos sobre-anchos.

O importe desta actuación ascende a 46.587,89 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2018. O prazo de execución son dous meses.